Начало

  • Кредити до 2000 лева
    Потребителски заеми без поръчител
  • При кандидатстване за бърз кредит не е нужно да предоставяте други документи, освен своята лична карта, като това се прави само пред оторизирани от БНБ фирми, за да се избегнат злоупотреби
  • Решението за отпускането на бърз заем във вашия случай се базира на вашата кредитна история, данни, за която се намират в Централния кредитен регистър, които е под контрол на Българска Народна Банка
  • Размера на кредита може да варира, но най-масово предлаганите заеми са между 100 и 5000 лева
  • Срокът за погасяване също е променлива, но и тук си струва да споменем усреднените стойности, които са от 2 седмици до 36 месеца
  • Времето, за което една добра компания за отпускане на пари на заем реагира и вие получавате своите пари е до 1 час, а често дори в рамките на минути ( Можете да подадете молба за кредит дори и в Събота и Неделя )
  • Можете да кандидатствате за заем изцяло онлайн, без да напускате удобното кресло във вашия дом и да не се разкарвате из града, предотвратявайки ви загуба на ценно време за вас, което можете да използвате, за да работите например

Още нещо, което си струва да споменем е, че някои компании предлагат на своите клиенти бързи кредити без лихва. Много хора се възползват от тези продукти най-често, когато се нуждаят по парични средства до заплата. Това е един от най-предпочитаните продукти у нас, първо: защото е безлихвен и второ: защото процедурата по кандидатстването и одобрението е максималко ускорена и лесна

Важно: Запознайте се добре с договора за заем, на компанията, при която кандидатствате и проучете всички условия на финансовата институция. Вижте дали компанията има лиценз от БНБ и от КЗЛД. Повече информация като контактни данни, офиси и мнения можете да намерите в профилните страници на небанковите инстутуции в уебсайта ни.