Полезно

Бърз кредит за хора с лошо кредитно досие в ЦКР

Бързи кредити за хора с лоша кредитна история в Кредитният регистър на БНБ

Огромна част от отпусканите днес кредити на граждани в България са от т.нар. бързи заеми. Небанковите компании, които предоставят пари на заем при подобна процедура преценят дали да отпуснат или не даден кредит след анализ на кредитната история на кредитоискателя, посредством неговото досие в централния кредитен регистър.

Банер Кредисимо

Както отбелязахме малко по-горе, информацията за кредитното досие на даден човек се пази в централния кредитен регистър, който бива поддържан от държавната банка в лицето на БНБ. При всяка молба за отпускане на бърз заем срещу лична карта, служителите на предпочетената кредитна компания правят справка за вашето кредитно досие, за да преценят нивото на риска, който компанията поема, в случай че вие бъдете одобрен за финансиране.

В зависимост от това дали сте надежден платец или не, служителят преценява дали да ви бъде отпуснат искания кредит. За да сте квалифициран като подходящ за отпускане на бърз кредит, то вие не трябва да имате просрочени задължения към кредитни институции или пък да има данни, че е възникнал проблем при погасяването на предишен ваш заем.

Ако отговаряте на горните условия, то почти сигурно е, че ще получите бързия кредит, от който се нуждаете.

Факти за ЦКР:

  • Централния кредитен регистър е създаден през 1998 година, като продължава своето съществуване до днес.
  • Удобните справки, достъпни за кредитните институции са въведени през 2004 година
  • Последните сериозни изменения в работата или по-скоро във функционалността на ЦКР датират от 2009 година
  • Информацията, която се събира в ЦКР е асоциирана с просрочени заеми, финансови задължения към настоящ момент, лихви, такси и друга полезна за кредитните компании информация
  • Информацията за изтеглен и погасен кредит се пази 5 години след датата на крайната погасителна вноска по него.заем до заплата
  • Информацията за вашите заеми в него се обновява всеки месец
  • Дано сме ви били полезни и сме ви помогнали да разберете как функционира ЦКР и колко е важно вашето кредитно досие за вашето бъдеще.

Какво да правим, ако не ни отпуснат бърз кредит заради лошо ЦКР [3 съвета]

Бързите кредити от небанкови кредитни компании представляват огромна част от отпусканите у нас заеми. Това е факт, защото хората загубиха доверието, което имаха към банковата система, която с нищо не показа, че освен своите печалби е заинтересована и от ролята си на социален стабилизатор.

Единствената документация, която кредитните компании ще ви поискат, за да преценят дали да ви предоставят нужните пари на заем е личната ви карта. Чрез информацията в нея те могат да направят справка в централния кредитен регистър, където да проверят дали сте надежден кандидат и дали сте били редовни при погасяването на предишни свои кредити.

Вземи пари на заем сега!

Все пак понякога дори тези организации отказват отпускането на бързи кредити заради лоша кредитна история. Ако искате да се справите с подобен проблем, то можете да предприемете три основни стъпки, които да ви дадат възможност да получите нужния кредит.

  1. Ваш близък човек може да кандидатства от свое име за бърз кредит, ако неговата кредитна история е по-обещаваща от вашата. Все пак имайте предвид, че съществува риск от влошаване на отношенията между вас при евентуална невъзможност за обслужване в срок на взетия от вас бърз кредит.
  2. Ако една фирма ви е отказала бърз кредит, то не унивайте. Винаги можете да опитате да кандидатствате за бърз заем пред няколко компании с надеждата, че поне една от вас ще поеме малко повече риск и ще ви отпусне нужните ви пари на заем. Лесен начин да направите това е през интернет, възползвайки се от възможността да кандидатствате за бързи кредити онлайн.
  3. Вариант си остава разбира се и подобряване на вашата кредитна история, но все пак това е малко противоречаща идея, тъй като едва ли бихте теглили заем, ако разполагате с нужните средства, за да покриете просрочени плащания по стари заеми. Все пак сме длъжни да ви изложим и този вариант, тъй като ситуациите, в които човек може да има нужда от пари на заем могат да варират значително.

Вземи кредит:

Бързи заеми според статуса

Резюме
Бърз кредит за хора с лошо кредитно досие в ЦКР
Име на статията
Бърз кредит за хора с лошо кредитно досие в ЦКР
Описание
Огромна част от отпусканите днес кредити на граждани в България са от т.нар. бързи заеми. Небанковите компании, които предоставят пари на заем при подобна процедура преценят дали да отпуснат или не даден кредит
Автор на статията
Име на публикуващ
Zaem.co
Лого на публикуващ